Friday, June 7, 2019

Perus Kommunistiske Parti: »Kammerater: Gnisten, der stak ild til prærien, er aldrig gået ud« (Último pronunciamiento del PCP (CR) en danés)
Socialistisk Revolution
Kæmp og gør modstand!

Vi producerer her en uofficiel dansk oversættelse af en udtalelse fra Perus Kommunistiske Parti (Reorganiserende Komite) i anledning af 39-året for Folkekrigen i Peru.

Proletarer i alle lande, forén jer!


Kammerater: Gnisten, der stak ild til prærien den 17. maj, er aldrig gået ud

»Skabe problemer, slå fejl, skabe problemer igen, slå fejl igen… til deres dommedag; det er imperialisternes og alle verdens reaktionæres logik overfor folkets sag, og de vil aldrig gå imod denne logik. Dette er en marxistisk lov. Når vi siger at »imperialismen er gal«, så mener vi, at dens natur aldrig vil forandre sig, at imperialisterne aldrig vil lægge deres slagterknive fra sig, at de aldrig vil blive til Buddhaer, før de er gået under.

Kæmpe, slå fejl, kæmpe igen, slå fejl igen, kæmpe igen… til deres sejr; det er folkets logik, og ej heller folket vil nogensinde gå imod denne logik. Dette er endnu en marxistisk lov. Det russiske folks revolution fulgte denne lov og det har det kinesiske folks revolution også gjort.«

– Formand Mao, Kast illusionerne bort, gør rede til kamp!


Gnisten, der stak ild til prærien den 17. maj.

De der plejede at følge ad den samme vej, og dem der ville pacificere, de ønskede og ønsker at slukke den, og ikke blot dét, men at sprede dens asker for vinden.

Det intense had hos de, der udløb i går og de, der endnu engang er gået bankerot.

Kammerater: den intense ilds flamme er aldrig blevet slukket.

Dens eksempels glødende sol skinner stadig, det ufalmende lys der også påtvinger sig med et stort råb i folkets ører. Den er stemmernes og de løftede nævers uafbrudte hamren.

Den, der ikke ønsker at høre det, er et fjols. Ser du ikke, at krigens trommer buldrer overalt? Det er ikke længere blot her. Værre endnu for de, der hører det, men afviger ad en anden vej.

Gnisten der stak ild den 17. maj gnistrer hurtigt i marken, blandt kartoflerne, frugterne, i tunnellerne, i floderne; gnistrer med mere styrke i alle landområdernes hjørner; den giver ekko, genklang; ydermere, den er som en barnestemme: ny og højere.

Og klassen forlanger sin fortrop, sin vejleder, en rolle spillet af dens bedste børn, som går med lyset og hejser maoismens og gonzalo tænkningens almengyldige bidrags faner, overfor verdens øjne […],

Kammerater, masserne kræver, kalder på, ønsker, behøver, råber på Folkekrig til Kommunismen og vi må ikke være døve og blinde overfor det.

For de der gik og de der vil ankomme.

Det er en forbrydelse at slukke lys og ild.

Det er en pligt at puste til den.

Lad gnisterne blive bål og lad ilden rense os.

Vi hejser seglen med udfordrende stilhed og med skræmmende hammere vajer vi vor ubesejrede røde fane endnu en gang.

Leve 39-året for Folkekrigen!

Leve Formand Gonzalo, Fører af Partiet og Revolutionen!

Hæder til marxismen-leninismen-maoismen, gonzalo tænkningen!

Ære og hæder til det peruanske proletariat og folk!

Den Forenede Internationale Maoistiske Konference (CIMU), der samles af de maoistiske Partier og Organisationer, er allerede en råbende sejr, fordi forberedelsen — en proces der følges og er en unægtelig udvikling i kommunisternes genforening — er den største hyldest til 100-året for grundlæggelsen af den Kommunistiske III. Internationale af Lenin og rollen fuldført af Kammerat Stalin. Det forlanger at vi følger dens forbillede og hejser kommunismens samling i verden og smedningen af de Kommunistiske Partier på hele kloden højere — i dag, de marxistisk-leninistisk-maoistiske, militariserede Kommunistiske Partier.

Leve 100-året for den Kommunistiske III. Internationale!

Vi vejledes af vore ubesejrede faner: Marx’, Lenins og Formand Mao Zedongs. Med vore næver hejst og vort bryst fremme erklærer vi hæder og ære til marxismen-leninismen-maoismen og vi anerkender de maoistiske Partiers og Organisationers faste vilje til at anvende gonzalo tænkningens bidrag af almengyldig karakter.

Vi siger:
Vi er kommunister, smedet af det reneste stål i Formand Gonzalos billede. Glædelig 39-år og lad os fejre 30-året for vor milepæl af Ufalmende Sejr, den I. Kongres, en marxistisk Kongres, en marxistisk-leninistisk-maoistisk, gonzalo tænknings Kongres.

Perus Kommunistiske Parti (Reorganiserede Komite)

Maj 2019