Tuesday, October 24, 2023

SUECIA: Acción: ¡No votar! ¡Reconstituir el Partido Comunista de Argentina!

 

Några kamrater genomförde en aktion framför Argentinas ambassad. Aktionens syfte var att uppmuntra alla de som kom för att rösta att istället bojkotta valet, som enbart är ett redskap för byråkrat-godsägar staten att upprätthålla sin falska demokrati. Vi kommunister i Sverige uttrycker våra proletärt internationalistiska hälsningar till kamraterna i Argentina som kämpar för att rekonstituera Argentinas Kommunistiska Parti som ett maoistiskt och militariserat parti.

RÖSTA INTE! REKONSTITUERA ARGENTINAS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE DEN PROLETÄRA INTERNATIONALISMEN!

¡NO VOTAR! ¡RECONSTITUIR EL PARTIDO COMUNISTA DE LA ARGENTINA!
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO1


Unos compañeros realizaron una acción frente a la embajada argentina. El objetivo de la acción impulsar a boicotear las elecciones, que no son más que una herramienta para que el Estado terrateniente-burocrático  mantenga su falsa democracia. Los comunistas de Suecia expresamos nuestro saludo proletario internacionalista a los camaradas de Argentina que luchan por reconstituir el Partido Comunista de Argentina como un partido maoísta y militarizado.

 

¡NO VOTAR! ¡RECONSTITUIR EL PARTIDO COMUNISTA DE ARGENTINA!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

 

¡NO VOTAR! ¡RECONSTITUIR EL PARTIDO COMUNISTA DE ARGENTINA!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!