Wednesday, April 24, 2024

IKF: ”Den som inte fruktar döden från ett tusen hugg vågar kasta kejsaren av hästen”

 | Internationella Kommunistiska Förbundet, Nyheter, Uttalanden

Leve folkkriget som leds av Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna), Leve de odödliga och hjältemodiga kämparna från IKP (maoisterna)!

Det Internationella Kommunistiska Förbundet hyllar de 29 kämparna från Folkets Befrielsegerillaarmé (PLGA) som fört folkkrig under ledning av IKP (maoisterna) och förevigade deras martyrskap genom hjältemodigt motstånd.

Vi är stolta över att betrakta kämparna från Folkets Befrielsegerillaarmé (PLGA), som föll i denna mäktiga kamp, som en del av den internationella kommunistiska rörelsen och som våra egna martyrer.

Vi hälsar uppriktigt ledarskapet och kadrerna för IKP (maoisterna), kämparna från Folkets Befrielsegerillaarmé och de fattiga bönderna som stöder folkkriget som förs under ledning av IKP (maoisterna) trots de brutala aggressionerna från den fascistiska indiska staten.

Den fascistiska indiska staten har nyligen intensifierat sina attacker mot gerillaområdena och släppt lös en våg av terror mot de fattiga bönderna med hjälp av paramilitära grupper och dess officiella väpnade styrkor. Den fascistiska indiska staten har genomfört liknande operationer tidigare för att förhindra maoisternas folkkrig. Men varje gång omintetgjordes dessa kontrarevolutionära attacker med hjälp av Folkets Befrielsegerillaarmé (PLGA) och lokalbefolkningen som leds av Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna), vilket tillfört stora kostnader.

Den fascistiska indiska staten ville uppnå resultat genom vågor av kontrarevolutionär terror, stor mobilisering av militära styrkor och kollaboratörer med Sendra och Salwa Judum, där mer än två tusen från den indiska urbefolkningen massakrerades mellan 2005 och 2009, sedan inleddes ’Operation Green Hunt’ mellan 2009-2017 för att krossa IKP (maoisterna). Efter nederlaget för Operation Green Hunt 2017 inleddes en ny kontrarevolutionär kampanj som skulle vara i fem år, denna kallades Operation Samadhan. Operation Prahar, ännu en kontarevolutionär kampanj, varade 2020-2021. Men varje gång kunde IKP (maoisterna) stå emot dessa vågor av kontrarevolutionära attacker med stort stöd från folket.

I januari 2024 lanserade den fascistiska indiska staten återigen en massiv våg av kontrarevolutionär militäroffensiv. Tusentals poliser, soldater och paramilitärer mobiliserades i operationsområdena.

I ett pressmeddelande tecknat den 1 januari 2024 hade IKP (maoisterna)s Centrala Regionbyrås Centralkommité uppmanat till allmänhetens medvetenhet och protest mot den indiska statens kontrarevolutionära offensivplan kallad ”Operation Kagar”. Uttalandet med titeln ”Besegra Operation Kagar” sade: ”I mötena där den indiska statens premiärminister, inrikesminister, chefsministrar, polischefer, underrättelsetjänstemän och paramilitära styrkor deltog, beslutades det att mobilisera alla styrkor för den fullständiga förintelsen av maoisterna för att skapa ett ’Nytt Indien’ till år 2047”, vilket indikerar betydelsen av attacken som inleddes av den fascistiska indiska staten.

Den 16 april 2024 visade det höga pris som martyrerna tvingades betala i kampen mellan Folkets Befrielsegerillaarmé och de fascistiska indiska statens styrkor att den fascistiska indiska staten inte kommer att uppnå sina mål denna gång, likt tidigare vågor av kontrarevolutionära operationer. Kämparna från Folkets Befrielsegerillaarmé (PLGA) som för folkkrig under ledning av IKP (maoisterna) och de förtryckta och fattiga massorna i regionen kommer att besegra denna våg av fascistisk terror till varje pris.

Som det Internationella Kommunistiska Förbundet bekräftar vi, som en förutsättning för vår förståelse av internationell solidaritet, att vi kommer att stödja IKP (maoisterna)s hjältemodiga kamp med alla medel som står till vårt förfogande och att vi betraktar folkkriget i Indien som vår egen kamp.

Vi fördömer starkt den fascistiska indiska statens fascistiska terroristoperationer mot IKP (maoisterna), Folkets Befrielsegerillaarmé och folken i regionen. Vi uppmanar de revolutionära och progressiva folken till uppmärksamhet och stöd.

Kämparna från Folkets Befrielsegerillaarmé (PLGA) är odödliga!

Leve folkkriget som leds av IKP (maoisterna)!

Leve marxismen-leninismen-maoismen!

Leve den internationella solidariteten!

Internationella Kommunistiska Förbundet

April 2024


Kontakta oss via Kommunisten@riseup.net!