Saturday, April 13, 2024

Undtagelsestilstand og aktioner i Peru

 

Undtagelsestilstand og 


UNCATEGORIZED

Undtagelsestilstand og aktioner

 i Peru


Vi bringer hermed en uofficiel oversættelse af følgende artikel fra Foreningen Nyt Demokrati – Peru om guerillaaktioner, sabotaheaktioner og selektive tilintetgørelser udført i Peru, samt uddrag af oversættelser af artikler fra den reaktionære presse, der beretter om aktionerne. Du kan læse den originale artikel på spansk her.

Fra Foreningen Nyt Demokrati:

Reaktionen anerkender, at følgende aktioner er blevet udført af »de illegale minearbejdere«:

  • Sabotage: 16 aktioner mod højspændingsmaster er blevet oplistet, men flere er blevet udført.
  • Selektive tilintetgørelser: 1 højtstående embedsmand fra mineselskabet Poderosa.
  • Guerillakamp

Hvad siger Formand Gonzalo om sabotageaktioner? Det er afgørende at strejke og udføre sabotageaktioner mod minedrift, hvorfor? Fordi størstedelen af Perus valutaindtjening kommer fra minedrift, og sådanne aktioner påvirker direkte den peruanske stat og skaber problemer for den og er et reelt slag mod statens økonomiske aktiviteter. Sabotage skaber problemer, fordi vi får dem viklet ind i deres egne korporative planer, som vi allerede ved er mørke. Men ikke nok med det, vi rammer også de »sociale foranstaltninger«, de griber til i den kontrarevolutionære krig, og svækker dermed deres kontrarevolutionære væbnede aktioner.

Om selektive tilintetgørelser: De har til formål at underminere den gamle orden.

Om de to grundlæggende former for guerillaaktion: De består af bagholdsangreb og overfald. De nye nyheder rapporterer om angrebene, men bagholdsangrebene rapporteres kun indirekte, og de skal uddrages mellem linjerne i selve nyhedsteksterne, og så forstår vi den måde, hvorpå den reaktionære folkemordshærs kombinerede væbnede styrker handler. De griber som regel først ind flere timer efter aktionerne.

Jordspørgsmålet er til stede i kampen mod den gamle stats forsøg på at fordrive bønderne med sine love og aftaler med de store imperialistiske mineselskaber og storbourgeoisiet, som er imperialismens lakajer. Som det er nu, er jordspørgsmålet meget vigtigere: I bjergområderne er situationen anderledes, hvilket har at gøre med minedrift og så videre. På nuværende tidspunkt, med begivenhedernes gang i landet, som har udviklet sig med større kraft siden begyndelsen af 2000’erne og endnu kraftigere siden regeringerne Alán Garcia (den anden regering) og Humala, »Kaptajn Carlos«, og indtil i dag, er spørgsmålet om forsvaret af landsbyernes fælles jord, vand og minedrift i lille skala mod den store fordrivelse og fratagelse af kilderne til liv og arbejde for det store flertal, der er undertrykt af imperialismen, den bureaukratiske kapitalisme og halvfeudalismen, af største vigtighed.

Ud over det specifikke problem med kokadyrkningen, som har at gøre med bønderne i bjerg- og jungleregionerne, er der opstået et andet specifikt problem, nemlig mineindustrien (la artesania minera).

Hvad angår coca og problemet med statens tilintetgørelseskampagne, har dette fortjent særlig opmærksomhed fra Perus Kommunistiske Parti, for bag kampagnen for at udrydde cocabladet ligger ikke kun det økonomiske ønske om, at den bureaukratiske kapitalisme skal udfolde sig konkret ved at fordrive de bønder, der burde være der, og oprette store »agro-industrielle« virksomheder, men endnu vigtigere og afgørende for dem er kampen mod den såkaldte »narkoterrorisme«. Selv uden for vores grænser er det et problem af afgørende betydning for yankee-imperialismen, og især for den.

Nu har yankee-imperialismen og dens regering, der forveksler dette problem med »narko…«, fra det forrige århundrede til i dag udviklet en hel kampagne i Amerika »mod organiseret kriminalitet«, der involverer bondemassernes og andre fattige massers økonomiske aktiviteter, såsom småskala og håndværksmæssig minedrift. Sidstnævnte og andre aktiviteter skabt af masserne for at købe deres livsfornødenheder er i opposition til den store imperialistiske fordrivelse, som er et forsøg på at revitalisere den bureaukratiske kapitalisme, fra grænsen til Mexico til den sydlige del af vores kontinent.

I dag er det nødvendigt at huske, hvordan de tidligere imperialistiske interventionsplaner blev gennemført, såsom Merida-planen, Colombia-planen osv. De planer, de udvikler i Peru, er en del af deres »lavintensitetskrig« (LIC). Som Formand Gonzalo siger, har vi en historie med onde planer orkestreret af USA og udført af de folkemorderiske regeringer i den gamle bureaukratiske godsejerstat i imperialismens tjeneste, og især af disse yankeer.

Den nuværende folkemorderiske fascistiske og landsudsælgende regering, ledet af den folkemorderiske Dina Boularte, fortsætter med at følge yankee-imperialisternes plan om endnu mere intervention. Det er en »plan for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og ulovlig minedrift«, som har erklæret undtagelsestilstand og sat en af landets vigtigste regioner, La Libertad-regionen, under militær kontrol og under kommando af de væbnede styrkers koordinerede kommando (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas) med henblik på folkemord i Pataz-provinsen.

Der er altså en imperialistisk plan orkestreret af folkemorderen Dina Boularte for at øge den imperialistiske intervention i vores land. Det er en imperialistisk plan, som en del af deres »LIC«, hvis mål er at tilintetgøre Folkekrigen (den tredje reaktionære opgave), men de forsøger at skjule det ved at kalde det en kamp mod »organiseret kriminalitet«, fordi kontrarevolutionen og revolutionen, som defineret af Formand Mao, skal opdrage den offentlige mening, for uden den kan deres planer ikke udvikle sig. Tidligere brugte imperialismen og reaktionen kampen mod »narkoterrorisme« til deres kampagner, men nu søger de tilflugt i kampen mod »illegal minedrift og organiseret kriminalitet«. Husk fordømmelserne fra kammeraterne i Frente de Luchas del Pueblo del Ecuador (Folkets Kampfront i Ecuador) og ECP Røde Sol (PCE Sol Rojo) mod en lignende plan, som yankee-imperialismen gennemførte i Ecuador gennem landets lakajregering.

De militære aktioner og operationer, som den samlede kommando for de væbnede styrker og politiet i Pataz (Comando Unificado Pataz, de las Fuerzas Armadas y Policía) har gennemført for at undertrykke de såkaldte aktioner fra de »illegale minearbejdere«.

I et stykke tid er der blevet udført forskellige aktioner, som reaktionen og dens medier tilskriver »illegale minearbejdere i samarbejde med kriminelle netværk«. Disse aktioner svarer til de forskellige former for kamp i Folkekrigen.

Siden midten af sidste år har landets aviser med større insisteren rapporteret om de uafhængige minearbejderes væbnede modstandsaktioner, dvs. de små minearbejdere, der konfronteres med imperialisternes storstilede minedrift og konkret møder deres økonomiske agenter, det store kompradorbourgeoisi (indfødte peruanere) og den gamle stats væbnede styrker og politi. Den reaktionære presse og de civile og militære myndigheder i landet og regionen La Libertad stempler dem som en del af en »illegal minedrift i samarbejde med kriminelle netværk«.

Men selve repræsentanten for det store mineselskab, der angreb os, gav os også klarhed og gjorde det muligt for os at foretage en nøjagtig vurdering af, hvad der sker og udvikler sig i disse krigskonfrontationer på Pataz-højderne i La Libertad, som er en særlig vigtig zone, der forbinder Huallaga-området (mod nordøst – øen. a) og med området Callejón de Conchucos (i sydøst), som går til kysten i Ancash-regionen (endnu længere mod sydøst) og til den vigtige havn i storbyen Chimbote (vest for Ancash – øst). Her er hans udtalelser, som opsummerer tingene meget godt:

»Lederen af mineselskabets kommunikationsafdeling, Pablo de la Flor, bekræftede, at de havde »mistet en arbejder ved angrebet begået af de kriminelle i mineområdet«. Han tilføjede: »Vi har mistet to medarbejdere, som er blevet skudt«.

Han understregede derefter, at dette angreb ikke er det første, og at der tværtimod allerede er 14 højspændingsmaster, der er blevet sprængt i luften med dynamit af »illegale minearbejdere«.

»Vi befinder os i en fuldstændig ubegribelig situation, som også er umådelig kompleks på grund af det, den grundlæggende handler om, og det, der er sket i fortiden. Handlinger fra disse kriminelle elementer af illegale minearbejdere er faldet sammen med handlinger fra ondsindede bøller. Vi har allerede mistet så mange som 14 tårne på grund af forskellige eksplosive anordninger, som de har anbragt, og det skal lægges til det uheldige tab af menneskeliv, som sammenstødene tidligere har medført.«

»Efter dette angreb blev tunellen på 3090. atage efterladt uden energi, hvilket gjorde det lettere for disse kriminelle at komme ind og udvinde guld ulovligt.« (El Comercio).

Vi spørger: Siden hvornår er det blevet ulovligt at være håndværksminearbejder?! Siden bønderne blev eksproprieret og fordrevet fra deres fællesejede jord, såvel som den såkaldte offentligt ejede statsjord, og alt blev overdraget til imperialisterne og de bureaukratiske kapitalisters store selskaber. Derfor blev småproducenternes aktiviteter kriminaliseret, og så kom undertrykkelsen, forfølgelsen af dem, der udførte disse aktiviteter, og dem, der hævdede retten til denne type arbejde for indbyggerne i landet, for de bønder, der blev fordrevet, for dem, der blev fattige i byerne osv.

Over for dette har de små minearbejdere, der kæmper mod imperialismens store fordrivelse og dens lakajer fra storbourgeoisiet og jordejerne, støttet af bajonetterne fra deres folkemorderiske væbnede styrker og politiet med forskellige hjælpetropper, trodsigt fortsat deres aktiviteter. De har organiseret sig og taget våben i deres hænder. De har praktiseret kamp og modstand. De har udført væbnede aktioner, der svarer til Folkekrigens kampformer. Her præsenterer vi de aktioner, som de reaktionære aviser anerkender, og som for os svarer til tre af Folkekrigens kampformer: sabotage, selektiv tilintetgørelse og guerillakamp. Vi kender ikke til andre måder, der kan være blevet udført (den fjerde er væbnet agitation og propaganda – bl.a.) på grund af de informationsbegrænsninger, som censuren pålægger de militære myndigheder, når de fører en hemmelig kontrarevolutionær krig.

I øjeblikket kan vi sige, at bondemasserne, de små minearbejdere og andre dele af de klasser, der udgør revolutionens enhedsfront, er bevæbnet med det, som Perus Kommunistiske Parti (PCP) har lært dem i løbet af mere end 43 års Folkekrig. PCP, som underkaster sig Formand Gonzalos Førerskab og hans almægtige tænkning, er den heroiske kæmper, der leder revolutionen.

Det følgende er nyhederne fra de reaktionære medier selv:

(Bemærk – når du læser disse nyheder og noter nedenfor, skal du huske, at når de henviser til »døde minearbejdere«, henviser de generelt til lejesoldater, der er hyret af mineselskabet til at fungere som en væbnet hjælpestyrke).

Følgende nyhed blev offentliggjort i Infoabe (argentinsk avis, der dækker Latinamerika – se ovenfor)

Peru: alarmerende situation i Pataz: 15 tårne sprængt i luften trods erklæring om undtagelsestilstand

På trods af at regeringen har erklæret undtagelsestilstand, oplever byen Pataz i La Libertad en optrapning af vold i forbindelse med ulovlig minedrift, hvilket viser en bekymrende alliance mellem organiseret kriminalitet og ureguleret minedrift. På trods af politiets tilstedeværelse fortsætter angrebene på infrastrukturen i regionen, og der er for nylig blevet begået hærværk.

Byen Pataz i regionen La Libertad befinder sig i en alarmerende situation, der får den til at virke som et ingenmandsland. Selvom regionen har erklæret undtagelsestilstand på grund af den høje kriminalitet i den nordlige del af landet, fortsætter og intensiveres volden.

Den 5. april blev Poderosa-minen udsat for to voldelige angreb af formodede illegale minearbejdere, som ødelagde to højspændingsmaster. Hærværket havde en tragisk pris: en død og to sårede.

Men situationens omfang går videre end det. Ifølge Pablo de la Flor, kommunikationschef hos Minera Poderosa, er i alt 15 master blevet sprængt i luften i området indtil videre. Dette tal er endnu mere bekymrende, hvis vi husker, at 10 arbejdere mistede livet i december sidste år, og at mindst 15 blev såret i et andet angreb.

»Vi befinder os i en fuldstændig ubegribelig situation, som desværre er moderat kompleks på grund af det, den grundlæggende handler om, og det, der er sket tidligere. Disse kriminelle elementer af illegale minearbejdere har handlet sammen med ondsindede bøller. Vi har allerede mistet 14 tårne på grund af de forskellige sprængladninger, de har anbragt, og dertil skal lægges det uheldige tab af menneskeliv, som sammenstødene tidligere har medført,« siger de la Flor.

Antallet af dødsfald i forbindelse med ulovlig minedrift er skræmmende og ser ikke ud til at stoppe, på trods af at 300 medlemmer af det peruvianske nationale politi (PNP) og hæren er til stede i området som en del af undtagelsestilstanden. Men for indbyggerne i Pataz »virker denne foranstaltning ikke.«

Intervention fra de væbnede styrker

General David Ojeda Parra, chef for de væbnede styrkers fælles kommando (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), og politigeneral Martín Villalón Trillo besøgte Pataz-provinsen dagen efter angrebene. Ifølge en pressemeddelelse fra myndighederne var formålet med besøget at »overvåge de militære aktioner og operationer, der udføres af Pataz Unified Command, som består af personale fra både de væbnede styrker og det nationale politi«, som har været udstationeret i området, siden undtagelsestilstanden blev erklæret i februar sidste år.

De væbnede styrker forsøger at intensivere efterretningsaktiviteterne for at pågribe de ansvarlige for de seneste kriminelle handlinger i La Libertad. I øjeblikket er der ifølge El Comercio 510 agenter, der overvåger området, herunder medlemmer af hærens samlede kommando og politibetjente.

»Området er meget stort, og desværre kan vi ikke sidde med tropperne oppe i hvert tårn, som vi gerne ville, og derfor udnytter de disse særlige omstændigheder og begår disse forbrydelser«, siger ministerrådets formand Gustavo Adrianzén.

Organiseret kriminalitet i alliance med illegal minedrift

Pataz har registreret mere end et dusin dødsfald på grund af angreb forårsaget af illegal minedrift. Begivenhederne i Pataz sætter fokus på situationen og udfordringerne for minedriften i La Libertad-regionen og understreger de negative konsekvenser af, at republikkens kongres har annulleret lovgivningen mod illegal minedrift.

Ifølge Pablo de la Flor udgør angrebene ikke kun en fare for Minera Poderosas’ infrastruktur og personale, men understreger også spændingerne omkring den illegale minedrift og dens indvirkning på den lovligt etablerede industri og lokalsamfundene.

Talsmanden for mineselskabet påpeger, at der er en alliance mellem kriminelle grupper og ureguleret minedrift, som forværrer sikkerhedssituationen i området. Illegal minedrift er blevet sat i forbindelse med andre former for kriminalitet, såsom narkohandel, hvilket komplicerer billedet yderligere.

»Der er et perverst ægteskab mellem kriminalitet og ulovlig minedrift, som har taget et bemærkelsesværdigt udtryk i La Libertad, hvor en sammenblanding af ulovlig minedrift og kriminalitet har haft katastrofale følger,« forklarer virksomhedens direktør for virksomhedsanliggender.

Situationen i Pataz er fortsat kritisk og kræver en omfattende indsats fra myndighederne for at garantere befolkningens sikkerhed og stoppe den illegale minedrift og dens forbindelse til organiseret kriminalitet.